Show simple item record

dc.contributor.advisorSydnes, Maria
dc.contributor.authorHansen, Carina Bolæren
dc.date.accessioned2022-09-05T07:32:20Z
dc.date.available2022-09-05T07:32:20Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.description.abstractHøyreekstreme grupper benytter i stor grad internett og sosiale medier til å rekruttere og radikalisere nye medlemmer. Samtidig har internett blitt en viktig del av de fleste menneskers liv, og særlig barn og unge tilbringer mye tid på ulike nettsteder og sosiale medier. Dette, sammen med det faktum at både Norge og andre europeiske og vestlige land opplever en økning i antall unge som radikaliseres til høyreekstreme miljøer, underbygger viktigheten av videre forskning på hvordan radikalisering på internett kan forebygges, spesielt radikalisering av ungdom. Det er nettopp dette temaet denne studien omhandler, og følgende problemstilling er formulert: «Hvordan kan høyreekstrem radikalisering av unge på internett forebygges?». Problemstillingen besvares ved hjelp to forskningsspørsmål og empiriske funn som ble innhentet gjennom en systematisk litteraturstudie. Disse funnene analyseres og diskuteres med utgangspunkt i gjeldende teori om risiko, radikaliseringsprosessen og forebygging. Analyse av innsamlet empiri resulterte i identifisering av fem faktorer som kan påvirke forebyggingsarbeidet: resiliens, ansvarskultur og samfunnsinnsats, mottakelighetsfaktorer, dialog og internett som fasilitator. Faktorene inkluderes dermed i vurderingen av forslag til forebyggingstiltak. Studien konkluderer med at kjennskap til risiko- og beskyttelsesfaktorer og rollen til internett i radikaliseringsprosessen er sentralt for å sikre et effektivt og målrettet forebyggingsarbeid. Forebyggingstiltakene som foreslås omhandler utarbeidelse av omfattende og helhetlige forebyggingsstrategier som skaper rom for åpen og tillitsbasert dialog, og som styrker unges evne til kritisk tenkning og deres medie- og informasjonskunnskap. I tillegg trekkes samarbeid mellom ulike sektorer og aktører frem som sentralt for å sikre et gjensidig forsterkende og inkluderende forebyggingsarbeid, og for å begrense eventuelle negative påvirkninger av forebyggingstiltakene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/26613
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDSVF-3920
dc.subjectHøyreekstremismeen_US
dc.subjectRadikaliseringen_US
dc.subjectForebygging av radikaliseringen_US
dc.subjectRadikalisering av mindreårigeen_US
dc.subjectRadikalisering på internetten_US
dc.subjectEkstremismeen_US
dc.subjectRadikalisering på sosiale medieren_US
dc.titleUngdom og høyreekstrem radikalisering på internett - en litteraturstudie. Hvordan kan vi forebygge at unge radikaliseres til høyreekstremisme på nett?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)