Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • γδ T-celler i atlantisk laks: Innsyn i γδ T-cellers roller i antivirale responser mot Piscine Orthoreovirus (PRV) oppnådd gjennom genomiske og molekylære analyser 

  Herud, Mari Jahren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-18)
  Hos virveldyr med kjeve er αβ- eller γδ T-celler definert som de to hovedpopulasjonene av T-celler. Laksefamilien omfatter atlantisk laks og regnbueørret som er viktige arter i oppdrett. Oppdrett av disse artene avhenger av vaksiner for å kunne kultiveres på en bærekraftig måte. Dette har skapt økt interesse for å forstå mekanismene i adaptive immunresponser mot patogener og vaksiner, og derfor ...
 • Evaluation of ozone and peracetic acid use during a Yersinia ruckeri challenge in Atlantic salmon (Salmo salar) freshwater recirculating aquaculture systems 

  Mousavi, Samaneh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-16)
  Yersinia ruckeri (Y. ruckeri) the causative agent of Enteric red-mouth disease (ERM), a serious septicemic bacterial disease of salmonid fish, poses a significant challenge in salmon production. With the emergence of recirculating aquaculture system (RAS) in Norway, new biological challenges in relation to infectious disease outbreaks have arisen. There is a gap in knowledge on how potential ...
 • From Trash to Treasure: The use of Lumpfish (Cyclopterus lumpus) as feed for Red King Crab (Paralithodes camtschaticus) 

  Conradi-Larsen, Tora (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  This thesis explores the potential of using farmed lumpfish (Cyclopterus lumpus), discarded from Atlantic salmon (Salmo salar L.) aquaculture industry, as a sustainable feed for juvenile red king crabs (Paralithodes camtschaticus). The red king crab has successfully established a self-sustaining population in the Barents Sea. With the red king crab being a large generalist predator, its impact on ...
 • Systemic and mucosal stress responses of Atlantic salmon (Salmo salar) to peracetic acid 

  Soleng, Malene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Infectious diseases are still a major problem in salmon aquaculture despite several attempts on developing prophylactic measures. Amoebic gill disease (AGD) is considered a growing threat in Norwegian salmon aquaculture. It has increased in prevalence and geographic distribution in the last years, resulting in considerable economic losses. Current treatments (i.e., freshwater and hydrogen peroxide ...
 • Nonclassical MHC class I L-lineage genes in Atlantic Salmon (Salmo salar L.): An investigation into transcriptional induction and cell type-specific expression patterns of different L-lineage subgroups 

  Sætre, Solveig Storegjerde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  The world's population is growing, and so is the world's food demand, underpinning the need for sustainable food production. Over the last few decades, Norwegian aquaculture production of Atlantic Salmon (Salmo Salar L.) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) expanded rapidly. Unfortunately, today’s fish health situation is challenging due to virus infections, among other reasons. Today's virus ...
 • Ingestion of Tyre Crumb Rubber and Uptake of Associated Contaminants in Marine Invertebrates (Pandalus borealis) and Fish (Cyclopterus lumpus) – An Experimental Exposure Study 

  Hägg, Fanny (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  Crumb rubber (CR) produced from end of life vehicle tires is widely used on artificial sports fields and to create urban artificial surfaces. It is also used as a surrogate for tyre wear particles in experimental studies simulating the behaviour and effects of car tyre particles in the environment. It is known to contain a wide range of organic chemicals and metals, some of which are only just being ...
 • Bruk av Lean som forbedringsverktøy i norsk fiskeindustri: En studie av Lerøy Seafood, avd. Melbu 

  Starheim, Mathias Andre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Norsk fiskeindustri har tatt i bruk både ny teknologi og nye styringsverktøy for å øke effektiviteten, forbedre utnyttelsen av råstoffet og styrke fortjenesten. Ett av styringsverktøyene som har blitt introdusert i de seinere årene er Lean. Dette er et styringsverktøy som har sitt utspring i Toyota Motor Corporation og japansk kultur. Denne studien ser nærmere på hvordan Lean er satt sammen og ...
 • Impact of temperature-dependent developmental plasticity on immune response and cardiac health to Yersinia ruckeri infection, in Atlantic salmon parr 

  Meland, Jens Herman Anthun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Heart injuries and diseases are one of the largest challenges in Atlantic salmon aquaculture. Presently, salmon experience intensive farming conditions and feeding regimes, and different viral and bacterial pathogens flourish and create cardiac health risks. Many have suggested how early life history plays a greater role in performance than previously assumed. The RCN-NFR funded project COOLFISH ...
 • Hvordan arbeide med å utvikle sikkerhetskultur i norsk havbruksnæring 

  Schei, Hans Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Den norske oppdrettsnæringen er en teknologisk og kompleks industri, som fører til at de ansatte møter risiko for å skade seg eller omkomme på arbeid. De siste årene har det vært en økning i antall alvorlige arbeidsulykker i næringen. For å ivareta sikkerhetshensynet til mennesker, fisk, materiell og økonomi er det nødvendig at selskap og forvaltningsorgan setter ekstra fokus på helse-, miljø- og ...
 • Immunstatus hos fertil og steril laks under sjøfasen - en komparativ oversikt 

  Ørnhaug, Guro Aalstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  Rømning av oppdrettslaks medfører til uønsket genetisk innblanding i den ville laksebestanden, noe som resulterer i dårligere ytelse og overlevelse hos den ville laksen. I tillegg er kjønnsmodning av oppdrettslaksen et velferdsproblem, da dette medfører en rekke negative effekter for fisken, blant disse redusert vekst, immunrespons og hypo- osmoregulatoriske evner. En mulig løsning på disse problemene ...
 • Impacts of climate-related temperature stress on Atlantic salmon (Salmo salar L.) gills 

  Jannok-Joma, Anne-Marja K. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Constantly increasing water temperatures caused by climate change, can lead to major consequences for the welfare of farmed fish. The interactions between the expected changes and the fish physiology are still not understood, in specific how the changing environment may affect the fish's health, and how this may impact aquaculture production in general. The fish's gill health can be used as an ...
 • The effect of climate related stressors on liver in Atlantic salmon (Salmo salar) 

  Bjerke Kleiv, Mina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Climate change impacts the average temperature in the world’s oceans, as well as other environmental parameters, such as oxygen levels. These changes are threatening and challenging animals living there, including farmed species. In this trial Atlantic salmon (Salmo salar) were exposed to fluctuating temperature (12-17C) as a single stressor, and in combination with lowered level of dissolved oxygen ...
 • Aggregative response in white-tailed eagles- an initial study of the terrestrial implications of invasive Pacific pink salmons (Oncorhynchus gorbuscha) in northern Norway. 

  Bonde, Bror Mathias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Abstract The spawning population of invasive Pacific pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) has only continued to increase in the river systems on the Varanger peninsula in Norway, causing concerns across institutional boundaries and management communities. So far, the Norwegian research efforts on Pacific pink salmon have been centred on consequential effects in marine- and freshwater ecosystems, ...
 • Exposure of marine invertebrates to car tire rubber: Uptake of rubber particles and related organic chemicals 

  Galtung, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Car tire rubber particles (CTRPs) are a major source of microplastic pollution to the environment, originating from abrasion during driving or the use of crumb rubber granulates made of discarded tires. However, large knowledge gaps remain regarding the distribution and presence of CTRPs in marine environments and interaction with marine organisms. The aims of this thesis were to investigate the ...
 • Effekt av langvarig fryselagring på kokte cluster av kongekrabbe 

  Jøstensen, Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Kongekrabbe har blitt fisket kommersielt i Norge siden 2002 og har blitt en viktig art for den norske sjømatindustrien, med stor økonomisk betydning i lokalsamfunn langs Finnmarkskysten. Med en eksport på 2000 tonn, til en verdi av 579 millioner kroner var kongekrabbe verdimessig den nest største arten i skalldyrkategorien i 2018. Mesteparten av kongekrabbe blir eksportert levende mens de resterende ...
 • Effects of acute and chronic handling stress on antiviral responses in Atlantic salmon (Salmo salar) red blood cells and testing of stress target genes 

  Aardal, Martine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-13)
  The salmonids in today’s Norwegian aquaculture are exposed to many stressors, like suboptimal water quality, crowding and handling. This project focuses on red blood cell (RBCs) function in Atlantic salmon and how cellular responses are affected by stress. Since fish RBCs are nucleated and can change their gene expression, one of the main goals of this thesis is to better understand how the ...
 • Bruk av Lean som forbedringsverktøy i norsk fiskeindustri: En studie av Lerøy Seafood, avd. Melbu 

  Starheim, Mathias Andre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-13)
  <p>Norsk fiskeindustri har tatt i bruk både ny teknologi og nye styringsverktøy for å øke effektiviteten, forbedre utnyttelsen av råstoffet og styrke fortjenesten. Ett av styringsverktøyene som har blitt introdusert i de seinere årene er Lean. Dette er et styringsverktøy som har sitt utspring i Toyota Motor Corporation og japansk kultur. <p>Denne studien ser nærmere på hvordan Lean er satt sammen ...
 • Isolation and Characterization of Bacteriophages from the Arctic 

  Hosen, Md Sabuj (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
  Bacteriophages are viruses that specifically infect bacteria. These obligate intracellular parasites are Earth's most copious, ubiquitous, and genetically diverse (unexplored) biological entities. Organisms in the Arctic environment constantly experience extreme conditions, therefore life in the Arctic evolved different specialized strategies and molecules to survive which offers huge opportunities ...
 • The impact of advection on a Subarctic fjord food web dominated by the copepod Calanus finmarchicus 

  Basedow, Sünnje Linnéa; Renner, Angelika; Espinasse, Boris Dristan; Falk-Petersen, Stig; Graeve, Martin; Bandara, Kanchana; Sørensen, Kai; Eiane, Ketil; Hagen, Wilhelm (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-05-04)
  Fjord and shelf food webs are frequently supplemented by the advection of external biomass, which in high-latitude seas often comes in the form of lipid-rich copepods that can support a wide range of fish species, including Northeast Arctic cod (Gadus morhua). A seasonal match or mismatch at the lower trophic levels (phytoplankton and zooplankton) is central in determining how much energy and biomass ...
 • Habitat segregation by sympatric juvenile Arctic charr and brown trout in shallow lake areas: a consequence of interspecifc diferences in predator avoidance? 

  Svenning, Martin; Stien, Audun; Borgstrøm, Reidar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-05-06)
  In sympatry, juvenile brown trout (Salmo trutta) usually occupy the shallow and most productive areas (littoral zone) of lakes, while juveniles of Arctic charr (Salvelinus alpinus) are found in deeper, less productive parts. In contrast, when Arctic charr juveniles occur in allopatry, they often occupy shallow littoral areas as well. Habitat segregation has traditionally been interpreted as a trade-of ...

View more