Recent additions

 • Samer langs Skagerrak. Frem til 1860-tallet, Oluf Rygh og kulturnasjonalismens inntog: En arkeologisk revurdering av tradisjon og metode i historiefagene i Norge 

  Aasberg, Åsmund Holsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  Denne oppgaven er en arkeologisk (dog tverrfaglig) kritikk og revurdering av stående historiefaglige metoder og tradisjoner, særlig knyttet stedsnavnsgranskning og historisk-/komparativ lingvistikk. Etter 50-år med nye funn, diskusjoner og tolkninger i arkeologifaget (i kombinasjon med en post-kolonialistisk avkledning av tidligere kulturnasjonalistiske utsagn og postulater i forskningslitteraturen) ...
 • Mellom dåpsbarn og konfirmant: Hva kan Den norske kirke gjøre for å gjøre dens tilbud mer attraktivt overfor dåpsbarn og deres familier i perioden mellom disse to milepælene? 

  Andersen, Bjørn Sørskot (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-14)
  Målsetningen med oppgaven har vært: Gjennom å forstå hvordan barnefamilier som velger kirkelig barnedåp tenker om kirken og dens tilbud, identifisere tiltak som kan bidra til at dåpsfamilier i større grad benytter seg av kirkelige tilbud og aktiviteter etter gjennomført dåp. Dette er spesifisert nærmere i to forskningsspørsmål: 1. Hvordan ser foreldre som velger å døpe sine barn i Dnk på kirken, ...
 • Hvorfor utfordrer Russland det norske regimet i Fiskevernsonen? 

  Brustind, Sunniva Leonora (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-15)
  Fiskevernsonen har skapt utenrikspolitiske utfordringer for Norge. Det hersker stor uenighet om hvilket forvaltningsregime som skal gjelde her og Norge står alene i dette spørsmålet. En av Fiskevernsonens sterkeste kritikere er Russland, som i mange år har uttrykt misnøye med det norske forvaltningsregimet. Dette er til tross for at Russland innehar en svært privilegert stilling i Fiskevernsonen og ...
 • Vidkun Quisling og spørsmålet om fascistisk massemobilisering i Norge 

  Jensen, Sander (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-14)
  Denne oppgaven tar for seg hvordan Vidkun Quisling så på og arbeidet med spørsmålet om massemobilisering i Norge, og hvorfor Nasjonal Samling kom til kort på dette området. En massemobiliseringskampanje er den organiserte innsatsen til et stort antall mennesker for å skape sosial og politisk endring. Som en form for kollektiv sosial bevegelse involverer massemobiliseringskampanjer ofte deltakelse ...
 • «Det nye venstre» i Harstad. SF og SVs politiske- og organisasjonsmessige utvikling 1961-1995 

  Kristiansen, Johnny (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-14)
  SV har 50-årsjubileum i 2025. Jeg har undersøkt utviklinga også for SF. I Harstad kom SV langt på veg til å bli en direkte fortsettelse av SF. AIK hadde ingen organisasjon i kommunen og ingen NKP-ere ble med videre i SV. Historia til Harstad SV er preget av store svingninger i oppslutning med valgene i 1973, 1989 og 1991 som absolutte høydepunkter. I masteroppgaven min har jeg undersøkt hvorvidt ...
 • Bureising i Balsfjord 1920–1950. Indre kolonisering og reinbeitekonvensjonen av 1919 

  Elvestad, Lill-Karin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-13)
  Temaet for masteroppgaven er den politisk støttede bureisinga fra 1920, som fikk stor innvirkning på Nord-Norge generelt og Balsfjord spesielt. Av 19 000 bureisergårder på landsbasis ble 42 prosent anlagt i Nord-Norge, og Balsfjord ble den største bureiserkommunen i landet i antall bruk. Oppgaven undersøker hvordan bureisinga sammenfaller med fornorskingsprosessen og reinbeitekonvensjonen av 1919. ...
 • Den nordnorske heksefiguren - Ei værheks. Hva vet vi om forfølgelsen av trollfolk i Lofoten? 

  Hagen, Rune Blix (Conference object; Konferansebidrag, 2024-05-26)
 • Fiskesøkker og hverdagens magi i steinalderens kystlandskap 

  Damm, Charlotte Brysting (Chapter; Bokkapittel, 2024)
  Kystlandskapet og dets ressurser har gjennom alle tider vært viktige for befolkningen i Nord-Norge. Det gjelder også for fangstfolk i periodene yngre steinalder (ca. 5000–1800 fvt.) og tidlig metalltid (1800–0 fvt.) som primært livnærte seg av fisk, sel og sjøfugl. Derfor er det litt av et paradoks at de avbildninger vi finner for eksempel i bergkunsten i utstrakt grad er av landpattedyr. Hvordan ...
 • Jesu ord på korset - forlatt eller fornærmet? 

  Krøger, Helga (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-10-31)
  Allerede få tiår etter Jesu død verserte det ulike tradisjoner som skildret Jesu ord på korset. Av de tekstene vi i dag kjenner til, er Markusevangeliet det tidsmessig nærmeste korsfestelsen av Jesus. I evangeliet er Jesu siste ord Eloi, Eloi, lama sabaktani? Ytringen er en translitterasjon fra arameisk som oversettes til gresk av evangelisten Markus, før den får norsk språkdrakt i "Min Gud, min ...
 • Trondenes prestegård: Et arkeologisk puslespill 

  Trælnes, Ida Rabben (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-11-01)
  Fra 1962 – 1964 ble det utført en utgravning av Trondenes prestegård. Grunnet lite erfaring og mangel på metode har dokumentasjonen fra denne utgravningen vist mye problematikk som har ført til lite forskning på gården. Tilstanden til dokumentasjonen m.m. har også ført til at materialet er delvis uprosessert. Det har tidligere blitt gjort en undersøkelser av keramikkmaterialet på Trondenes av Trude ...
 • Nansen og Russland 

  Myklebost, Kari Aga (Chapter; Bokkapittel, 2023)
  3. oktober 1913 satt Fridtjof Nansen på den transsibirske jernbanen ett døgn fra Vladivostok og skrev brev hjem til sin nære venn og kollega Bjørn Helland-Hansen: «Jeg har hatt en interessant reise på mange måter, og har nu hodet fullt av helt nye inntrykk av den mest forskjellige slags fra Ishavet og hit til det Himmelske Rike, som vi nu har reist gjennom, […] Hvad jeg skal gjøre med alt det nye ...
 • Mikhail Konstantinovich Sidorov and the role of Norwegians in the opening up of the Northern Sea Route to Siberia (Michail Konstantinovich Sidorov i rolij norvezesev v osvoenii Severnogo Morskogo Putii) 

  Nielsen, Jens Petter; Tevlina, Victoria V. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-12-28)
  In this article the authors examine the activity of the Russian public figure, the goldmining entrepreneur and employer M.K. Sidorov and his relationship with Norwegian shipowners and marine mammal hunters, engaged in sealing and walrus hunting in the area around Novaya Zemlya and in the Kara Sea. In the 1860s and 1870s M.K. Sidorov tried to carry through a largescale project for the opening up of ...
 • Et forsvarsproblem og et mulig sikkerhetsdilemma. Allierte forsterkninger og sikkerhetspolitikk i Nord, 1960–1980 

  Bones, Stian (Chapter; Bokkapittel, 2023-03-22)
  This chapter investigates two phases of Norwegian-American bilateral studies aiming to reinforce the defense of Northern Norway. The inception of this initiative can be traced back to the early 1960s, when Minister of Defense Gudmund Harlem launched an invitation policy based on the new strategic concept of “flexible response”. A major defense problem, seen from the perspective of small state Norway, ...
 • Die Kontroverse um die Färöer ca. 1524–1536 

  Grohse, Ian Peter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023)
  This article examines the efforts of Norway’s council of the realm to rescind the governing offices and trading rights of Hamburg merchants in the Faroes between the mid-1520s and mid-1530s. The limited body of prior research on the subject focuses on the commercial aims of opposing parties, treating their dispute as part of the long-standing conflict over the western Norwegian town of Bergen’s ...
 • Kilder og metoder for å identifisere byfolk på tidlig 1900-tall 

  Thorvaldsen, Gunnar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-06-23)
  Denne artikkelen er skrevet med tre hovedformål. For det første tar den for første gang i bruk den transkriberte utgaven med åpne individdata fra folketellinga 1920 i forskning. Arkivverket gjør denne kilden tilgjengelig i komplett versjon i 2023, noe som gir nye muligheter til å studere en rekke aspekter ved norsk befolknings- og sosialhistorie på tidlig 1900-tall, blant annet detaljert innsikt i ...
 • Long-Term Exposure to Low-Level formula PM2.5 and Mortality: Investigation of Heterogeneity by Harmonizing Analyses in Large Cohort Studies in Canada, United States, and Europe 

  Chen, Jie; Braun, Danielle; Christidis, Tanya; Cork, Michael; Rodopoulou, Sophia; Samoli, Evangelia; Stafoggia, Massimo; Wolf, Kathrin; Wu, Xiao; Yuchi, Weiran; Andersen, Zorana J.; Atkinson, Richard; Bauwelinck, Mariska; de Hoogh, Kees; Janssen, Nicole A H; Katsouyanni, Klea; Klompmaker, Jochem O.; Kristoffersen, Doris Tove; Lim, Youn-Hee; Oftedal, Bente Margaret; Strak, Maciej; Vienneau, Danielle; Zhang, Jiawei; Burnett, Richard T.; Hoek, Gerard; Dominici, Francesca; Brauer, Michael; Brunekreef, Bert (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-12-01)
  Background: Studies across the globe generally reported increased mortality risks associated with particulate matter with aerodynamic diameter ≤ 2,5 μm (PM<sub>2,5</sub>) exposure with large heterogeneity in the magnitude of reported associations and the shape of concentration-response functions (CRFs). We aimed to evaluate the impact of key study design factors (including confounders, applied ...
 • Trade and Transaction – How to become a Canon and finance a Chapter in Norway in the 15th and 16th Centuries 

  Berg, Sigrun Høgetveit (Chapter; Bokkapittel, 2023)
  This article concentrates on the late medieval cathedral chapter and the canons of the archdiocese of Nidaros in Norway, and it will shed light on the close connection between the members of the cathedral chapter and the stockfish trade. The archdiocese included in the late medieval period the whole of today’s northern Norway, a vast area with limited surplus from agricultural products but all the ...
 • Ættleiing. Ein ny sjanse for dei uektefødde 

  Berg, Sigrun Høgetveit (Chapter; Bokkapittel, 2023)
  Å ættleie tyder å gje barn fødde utanfor ekteskap – såkalla uektefødde barn – arverett ved å «leie dei» inn i ætta.2 I landskapslovene kunne den ættleidde ta arv jamsides med den ektefødde, men etter kvart som kyrkja sitt syn på ekteskap vann fram gjennom mellomalderen, endra også synet på uektefødde barn seg. Kyrkja si ekteskapslære sette spor etter seg i alt lovverk, også i Landslova, og etter ...
 • The New Testament as a Model: Reading the Bible with Richard Dawkins 

  Czachesz, Istvan (Chapter; Bokkapittel, 2023)
  The New Testament is a cultural canon that fundamentally shaped the development of Christian Europe and the entire Christian world. The Bible can be seen as a repository of ideas and behavioral rules that have been read and interpreted by many generations of (cultural) Christians. The ideas and behavioral rules that became part of the Bible, as well as their specific combinations and intertextual ...

View more