Now showing items 1-20 of 7111

  • 1. Kor. 11:23-26 : fellesskapet i menigheten 

   Johnsen, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   Apostelen Paulus kritiserer i sitt første brev til korinterne måten som de holder nattverdmåltidet på når de samles som menighet (1. Kor 11:17-34). Han retter oppmerksomheten mot ”partier” eller ”grupper” i menigheten i vers 19. Det er i oppgaven argumentert for at problemene i Korint ved ”Herrens måltid” ikke var forårsaket av teologiske eller religiøse forhold, men av sosial status og konvensjoner ...
  • 1.Kor. 13 - Paulus' forkynnelse om kjærligheten. Kjærligheten som grunnlag for den kristne eksistens 

   Steen, Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06)
   oppgaven omhandler Paulus' 1. brev til Korinterne, med et særskilt fokus på 1.Kor. 13. 1.Kor. 13 eksegeres og tolkes i sin litterære og historiske kontekst. Det er en allmenn oppfattelse av at 1.Korinterbrev handler om etikk og religiøs praksis. Jeg vil forsøke å vise at brevet i tillegg er et godt utgangspunkt for å studere Paulus' teologi. Flere spørsmål har dukket opp mens jeg har lest dette ...
  • 10-Faktor og kompetansemobilisering i kommunen. En casestudie av medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor, og hvor godt egnet den er til å forbedre kompetansemobiliseringen i kommunen. 

   Pettersen, Beate Ulseth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-31)
   Tema for denne oppgaven er 10-Faktor, en medarbeiderundersøkelse, der jeg ser nærmere på kompetansemobilisering. KS utviklet i 2015 10- Faktor, og den ble utarbeidet spesielt for norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak, og den bygger på KS´ arbeidsgiverstrategi og professor Linda Lais forskning. Forskningen og litteraturen bak valg av påstander i undersøkelsen er akademiske, og kan ...
  • The 12th Man in the Old Firm Rivalry: Understanding Soccer Fan Violence and Football Fan Rivalry 

   Aluola, Caleb Osaigiade (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-01)
   The purpose of this study is to present and explain some of the factors that reinforce and intensify soccer fan violence in the context of the Old firm fan rivalry. This study explored the Old Firm fan rivalry as a case study because it is the oldest fan rivalry in football history and is regarded as one of the most intense, fiercely contested and violent rivalry in football. Further, the study ...
  • 199 innovasjoner : ei kartlegging av mannsnavn avleda av kvinnenavn på 1800-tallet 

   Grønvik, Brynjulv Henk Waling Gorter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-19)
   Ei kartlegging av mannsnavnsinnovasjoner med endelsen -in(i)us avleda av kvinnenavn på grunnlag av folketellingene i 1865 og 1900.
  • 2. bergjegerdivisjons felttog gjennom Helgeland i 1940 

   Poulton, Alexander Christopher (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Denne avhandlingen tar for seg 2. bergjegerdivisjons felttoget gjennom Helgeland 1940. Denne divisjonen hadde som mål å komme til unnsetning til Narvik så fort som mulig. General Dietl og hans 3. bergjegerdivisjon var avskåret fra resten av det okkuperte Norge ved våren 1940. I tillegg vil masteroppgaven se på noen utvalgte hendelser ved felttoget i et kontrafaktisk lys for å kunne se hva som kunne ...
  • The 2019 local and regional elections in Norway: The periphery strikes again 

   Stein, Jonas; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-18)
   The 2019 local and regional elections in Norway took place against the backdrop of a historical local and regional amalgamation reform initiated by the Conservative-led government in 2014. We find six key outcomes from these elections. (1) The 2019 election witnessed an increase in turnout of 4.5 percentage points compared with the 2015 elections. This is the highest voter turnout in local and ...
  • The 25-hour Moment: How Pathologic 2 Facilitates Presentness and Constructs Its Ludonarrative 

   Skancke, Kristian Terje (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
   This thesis investigates how interactivity, one of digital games’ most prominent and productive aspects, can be leveraged to produce particular experiences within games. I demonstrate how Pathologic 2 is designed to leverage interactivity in order to immerse the player within its fiction and world, primarily by the player’s own continuous interaction with the game system as represented in the game’s ...
  • 3rd person clitic combinations across Catalan varieties: Consequences of the nature of the dative clitic 

   Cabré, Teresa; Fábregas, Antonio (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-12)
   This article argues that variation in how 3rd person clitic combinations are solved across Catalan varieties depends on the internal morphosyntactic shape of the dative clitic in each variety. We argue that the dative clitic in Valencian Catalan is an inherently case-marked pronominal form (KP), while non Valencian Catalan varieties, that contain a locative clitic, build the dative as a definite ...
  • § 9a- en forløper til et strengere regelverk i skolen? 

   Strand, Stian; Jenssen, Jonas Nicolai (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   I denne studien undersøkes det hvilke muligheter og utfordringer § 9a gir for å forebygge mobbing. Vi har utført en kvalitativ intervjustudie. Vi har intervjuet to lærere, to rektorer og Mobbeombudet i Troms om mulighetene og utfordringene knyttet til § 9a. Informantene ble valgt på bakgrunn av deres arbeidsområder tilknyttet § 9a. Analysen av intervjuene har ført til kategorisering av pedagogiske ...
  • A cognitive linguistic approach to analysis and correction of orthographic errors 

   Reynolds, Rob; Janda, Laura Alexis; Nesset, Tore (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2022)
   Traditional approaches to spell checking are sometimes inadequate for the needs of non-native users because they are optimized for native speakers. Not only is it assumed that the user is capable of choosing between suggested corrections, but the suggestions themselves are optimized for the kinds of errors that native speakers make. Even if a non-native user were able to select the correct form from ...
  • A study of special education in New Zealand. Report no 5 

   Stangvik, Gunnar (Research report; Forskningsrapport, 2002)
  • A study of special education in Russia. Report no 3. 

   Stangvik, Gunnar (Research report; Forskningsrapport, 2002)
  • A study of special education in the United States of America. Report no 4. 

   Stangvik, Gunnar (Research report; Forskningsrapport, 2002)
  • Ab Initio Adult Third Language Acquisition: Transfer source selection and effects of CLI in acquisition of an artificial language 

   Stevens, Dashiel Naea (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
   The field of generative third language acquisition has seen considerable activity in the last decade, resulting in several dominant models which seek to explain the phenomenon of cross-linguistic influence (CLI) and transfer. This study investigates the role of previously acquired languages, Norwegian and English, in the acquisition of morphosyntax of a miniature artificial language (MAL) at the ...
  • "Aber, was ist eigentlich ein Substantiv?" 

   Andreassen, Hedda Gade (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-09-15)
   Durch ein mehrmethodisches exploratives Forschungsprojekt wird versucht herauszufinden, welche Kenntnisse sieben Schüler*innen in der achten und neunten Klasse (DaF-Anfängerniveau) über Metasprache und Grammatik besitzen. Diese Methoden bestehen aus Aktionsforschung mit schriftlichen Interviews mit den Schüler*innen, intensivierter Grammatikunterricht als Intervention gefolgt von einer zweiten Runde ...
  • “Abinōcī tagosin” (child has arrived): A story of community engagement 

   McLeod, Valerie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-08-18)
   A newborn child has the ability to create sound and cry as they enter into the physical world. Each moment of birth is a special occasion for all living beings of Mother Earth. Indigenous peoples of Canada and the world have known the significance of what birthing means from a spiritual and holistic understanding. In Saskatchewan, and arguably throughout the world, there is a lack of research on ...
  • ABM-utvikling og avvikling. Hva skjedde? 

   Skare, Roswitha; Vårheim, Andreas; Stokstad, Sigrid (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2020)
   ABM-utviklings kortvarige eksistens fortoner seg som en sammenhengende reorganiseringsprosess, skriver forfatterene i denne artikkelen om ABM-utviklings vekst og fall». Artikkelen er en popularisert versjon av den vitenskapelige artikkelen «ABM-utvikling og avvikling: Institusjonell konvergens og divergens i kulturpolitikken.» (Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 2019, 22, 02)
  • ABM-utvikling og avvikling: institusjonell konvergens og divergens i kulturpolitikken 

   Skare, Roswitha; Stokstad, Sigrid; Vårheim, Andreas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-12-11)
   The Norwegian Archive, Library and Museum Authority (<i>ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum</i>) existed between 2003 and 2010. This article raises the question of why ABM-utvikling was not continued as a cultural policy instrument for the LAM sector. The new body for LAM policy development was based on the notion of converging media expressions and institutions in the ...
  • The Abraham Accords: A Comparative Perspective on American Foreign Policy in the Middle East 

   Myrvold, Christian Oscar Alexander Abrahamsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
   This Master’s thesis explores the Abraham Accords and the Iran Nuclear deal in order to compare former presidents Trump and Obama on their approaches to multilateralism in security cooperation in the Middle East. This relates to their efforts in resolving conflicts and attempts at stabilising the region and will look at the specific impacts of the two deals, as well as detail how and why the deals ...