Now showing items 1-20 of 7111

  • Beaivváš nieida mánáidgirjji dulkon: Govviduvvon kulturdovddaheamit ja árvvut Marry Áilonieida Somby girjjis Beaivváš nieida 

   Logje, Mikkel Nils (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
   The thesis examines the children's book Beaivváš nieida by Marry Áilonieida Somby. It is based on an old myth about how the Sun's daughter taught the Sámi people to tame reindeer. An overview of the cultural background is given: myths, stories and yoiks in Sámi society, and Sámi child rearing. The book is analysed using narratological theories - in particular Genette's chronology, Barthes' intertext ...
  • Vold og trusler i institusjonsarbeid Hvordan påvirkes miljøpersonal av å bli utsatt for vold og trusler i forbindelse med miljøterapeutisk arbeid blant institusjonsbeboere, og hvordan håndteres dette av arbeidsgiver? 

   Torvund, Line Merethe Bru (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
   Besvarelsen tar for seg miljøpersonal sine erfaringer og opplevelser av å bli utsatt for vold og trusler fra institusjonsbeboere, og hvordan man oppfatter at kollegaer og arbeidsgiver håndterer slike situasjoner. Besvarelsen inneholder faglige anbefalinger til hvordan man kan forebygge voldelig og truende atferd fra institusjonsbeboere, og hvordan man som miljøpersonal, kollega og leder kan håndtere ...
  • Drift Away or Struggle Against the Current - An Attitudinal Investigation of EFL Teachers’ and Prospective Teachers’ Attitudes to SE and NSE 

   Ytreberg, Eirik Rolfsønn (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
   This study presents a mixed-methods study of prospective and experienced teachers’ attitudes to Standard Englishes (SE) (Received Pronunciation & General American) and Non-standard Englishes (NSE) (Norwegian English & Neutral English). Three prospective teachers and two experienced teachers were interviewed using semi-structured interviews complemented with a Likert scale questionnaire with 20 ...
  • Vurdering er noe mer enn bare karakterer 

   Worsowicz, Aleksandra (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
   Denne masteroppgaven vil handle om underveisvurdering og understreke at vurdering er noe mer enn bare karakterer. I denne studien ville jeg undersøke hvordan naturfagslære gjennomfører underveisvurdering i tradisjonell klasseromsundervisning på ungdomstrinnet. For å finne svar på problemstillingen, utførte jeg en kvalitativ studie av tre naturfagslærere fra tre forskjellige ungdomsskoler. Siden ...
  • Institusjonalisering i norsk idrett 

   Jørmeland, Ole (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
   I denne studien undersøkes det om to norske fotballklubber i Eliteserien kan forstås som institusjoner i sine respektive lokalsamfunn. Videre vil det undersøkes om det forekommer variasjon i graden av institusjonalisering klubben imellom, og hva som eventuelt kan forklare denne variasjonen. Oppgavens problemstilling er formulert som følger; Fotballklubber beskrives ofte som institusjoner i sine ...
  • Transferencias léxicas del catalán al español: Un estudio sobre el castellano hablado en Cataluña 

   Brakstad, Julie Berg (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
   Despite the fact that there are many studies concerning the topic of linguistical interferences between two languages coexisting in the same speaker community, there are few studies that analyses to what level certain interferences are accepted from the minority language to the dominant one in comparison with the level of use within the individual speaker of the minority language. In this thesis, ...
  • Frigjøringsjubileet i Narvik 1995 -En studie av Frigjøringskomiteens rolle 

   Røraas, Simen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
   Avhandlingen tar for seg Frigjøringskomitéens rolle og arbeid i planleggingen og gjennomføringen av frigjøringsjubileet i 1994/95. Fra annonseringen av komitéen i 1991, følger oppgaven komiteens arbeid med jubileet kronologisk frem til gjennomføringen av jubileet i 1995. Oppgaven har en strukturell tilnærming, som deler inn oppgaven i intensjon, produksjon og resepsjon. Oppgaven viser hvordan ...
  • Drama i naturfag 

   Hervik, Evy (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
   Gjennom denne studien har jeg undersøkt hvordan elever uttrykker engasjement i et undervisningsopplegg med drama som læringsform i naturfag, samt sett på hvilken måte drama som læringsform kunne bidra til å engasjere elever i naturfaget. Prosjektet var satt sammen av to undervisningsøkter og datainnsamlingsmetodene; observasjon, spørreskjema og intervju. Det var dette som dannet grunnlaget for all ...
  • Lærarar si undervegsvurdering, i form av munnlege tilbakemeldingar, ved gjennomføring av praktiske aktivitetar i naturfag 

   Vadstein, Madelen Navelsaker (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
   Masteroppgåva mi hadde som hensikt å undersøkje vurderingspraksisen til lærarar i naturfag, meir spesifikt knytt til munnlege tilbakemeldingar som undervegsvurdering i samband med praktiske aktivitetar i undervisninga. I masteroppgåva ynskte eg å få svar på kva typar munnlege tilbakemeldingar lærarane nytta mest under dei praktiske aktivitetane og på kva måtar dei brukte tilbakemeldingane som ...
  • Is the Precariat the New Proletariat? A comparative study of justice in Charles Dickens’s Victorian novel Oliver Twist (1836) and Guy Gunaratne’s contemporary novel In Our Mad and Furious City (2018). 

   Lyche, Hannah Amanda (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
   This thesis, Is the Precariat the New Proletariat? A comparative study of justice in Charles Dickens’s Victorian novel Oliver Twist (1836) and Guy Gunaratne’s contemporary novel In Our Mad and Furious City (2018), argues that the precariat, a term coined by Guy Standing, is a new emerging social class that is represented in modern literature and is a continuation and modern equivalent to the previously ...
  • Selvledelse og selvgående stillinger - Blir selvledelse praktisert der det forventes at man er selvgående? 

   Mensah, Jelena Aurora Walstrøm (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-05-14)
   Tema for denne masteroppgaven er selvledelse i stillinger med høy grad av selvstendighet. Studien har fokus på finne ut hvilken lederstil som praktiseres i stillinger der det forventes at medarbeiderne er selvgående. Problemstillingen i denne studien er: Hvilken ledelse praktiseres i en virksomhet der det forventes at medarbeiderne er selvgående, og hvilke barrierer for selvledelse kan vi ...
  • Svalbard through the prism of Russian media. A discourse and cognitive perspective 

   Obukhova, Anna (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-05-31)
   The permanent economic and scientific presence of Russia and Norway in the Svalbard archipelago involves both cooperation and diplomatic tensions. The purpose of this thesis is to contribute to clarifying the Russian view of Svalbard by examining Russian media perceptions of the archipelago. The study covers a sample of Russian mainstream federal and north-western regional media outlets and investigates ...
  • Improving Metacognition Through Utilizing Disability Literature 

   Webster, Embla (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-09)
   This thesis aims to showcase how one can incorporate disability representation in literature in the classroom by teaching Mark Haddon’s The Curious Incident of the Dog in the Night-Time and Daniel Keyes’ Flowers for Algernon. These novels should be utilised in schools to have disability literature represented whilst simultaneously improving pupils’ metacognition. This thesis has analysed and reflected ...
  • Degree of multilingual engagement modulates resting state oscillatory activity across the lifespan 

   Voits, Toms; Deluca, Vincent Francesco; Hao, Jiuzhou; Elin, Kirill; Aboutalebi, Jubin; Andoni Duñabeitia, Jon; Berglund, Gaute; Gabrielsen, Anders; Rook, Janine; Thomsen, Hilde; Waagen, Philipp; Rothman, Jason (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-05-04)
   Multilingualism has been demonstrated to lead to a more favorable trajectory of neurocognitive aging, yet our understanding of its effect on neurocognition across the lifespan remains limited. We collected resting state EEG recordings from a sample of multilingual individuals across a wide age range. Additionally, we obtained data on participant multilingual language use patterns alongside other ...
  • The role of entrenchment and schematisation in the acquisition of rich verbal morphology 

   Kosutar, Sara; Hrzica, Gordana; Botica, Tomislava Bosnjak; Milin, Petar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-04-30)
   Entrenchment and schematisation are the two most important cognitive processes in language acquisition. In this article, the role of the two processes, operationalised by token and type frequency, in the production of overgeneralised verb forms in Croatian preschool children is investigated using a parental ques tionnaire and computational simulation of language acquisition. The participants ...
  • Tracing the Ontological Beliefs of Norwegian Educators Concerning Technology use in Early Childhood Education and Care 

   Undheim, Marianne; Kucirkova, Natalia; Unstad, Torstein; Dardanou, Maria (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-04-24)
   Nested in the socio-cultural theory and the related concepts of dialogue in thinking (Mercer & Littleton, 2007) and dialogic teaching in classrooms (Mercer & Howe, 2012), this study explored knowledge and technology as dynamic meaning-making processes in Norwegian early childhood education and care (ECEC) settings. Group-reflections from thirteen Norwegian early childhood educators and their ...
  • EU-motstand i Norge og Danmark. EU-motstandernes organisasjoner 

   Heggen, Reidun Berntsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-11-03)
   Forholdet mellom Den europeiske union (EU) og Norge og Danmark er i stadig endring. Den europeiske union har ekspandert, både i antall medlemsland og i antall politiske saker (Heidar og Bakke, Politikk i Europa 2013). Utviklingen der grensen mellom de europeiske landene viskes ut, kalles Europeisering. Utviklingen mot at europeere utvikler felles mål, felles regelverk, handler mer med hverandre og ...
  • How mini–whiteboards can help teachers raise their level of communication in whole class plenary talks 

   Eidissen, Thomas Frantzen (Chapter; Bokkapittel, 2023)
   This study investigates if using mini-whiteboards can change communication practices in a classroom using a before-and-after approach. Change in teaching practices was analysed using a framework described by Brendefur and Frykholm (2000). The data for this paper were collected on a lesson before the introduction of the mini-whiteboards, and a lesson three months after the introduction of the tools. ...
  • Literacy overrides effects of animacy: A picture-naming study with pre-literate German children and adult speakers of German and Arabic 

   Dolscheid, Sarah; Schlenter, Judith; Penke, Martina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-04-17)
   Animacy plays a key role for human cognition, which is also reflected in the way humans process language. However, while experiments on sentence processing show reliable effects of animacy on word order and grammatical function assignment, effects of animacy on conjoined noun phrases (e.g., fish and shoe vs. shoe and fish) have yielded inconsistent results. In the present study, we tested the ...