Recent additions

 • Feitskam i sosiale medier. En undersøkelse av fire influencere på Instagram 

  Johnsen, Birgitte C. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-13)
  Denne masteren gjør en empirisk case analyse på fire kroppspositive influencere på Instagram ved å studere feitskam som et fenomen på sosiale medier. Hvilke typer poster produserer influencerne? Hvilke poster engasjerer mest? Hvilken type brukerengasjement er mest vanlig? Finnes det likheter/ulikheter mellom disse influencerne? Stuart Halls kommunikasjonsmodell og teorien om representasjon sammen ...
 • Et lite kommunalt bibliotek mot en global pandemi 

  Bærø, Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  This thesis deals with Karlsøy Municipality, and its local public library and how it has fared during the global Covid-19 pandemic. Through my research methods, conversations with employees and personal experiences at the library, has revealed that there are several aspects of the library that stands out in comparison to larger libraries. For this thesis, I have considered several methods, some ...
 • Instagrams synlighetsregim och dess politiska implikationer: vägen till ett omvänt panoptikon 

  Sandbacka, Rebecka (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
  Instagram är en av de mest populära sociala media plattformarna i dag, och har användare i alla åldrar. Plattformen är uppbyggd på visuellt material som laddas upp av användare, som så ska bedömas av andra. Bedömningen föregår i form av gilla-markeringar och kommentarer. Framgången mäts i synligheten, alltså hur många som bedömer ditt material, samt hur många följare ditt konto har. Men hur får man ...
 • Hva engasjerer deg på Facebook? 

  Jakobsen, Lars (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-11)
  Sosiale medier trenger inn i hverdagen til en stor del av alle menneskers daglige liv og gjøremål. Facebook har vist seg å være en viktig markedsføringskanal for svært mange bedrifter. Små og mellomstore bedrifter kan med sine små budsjetter kunne skape mye synlighet. Denne mastergradsoppgaven vil med en induktiv tilnærming undersøke markedskommunikasjon på Facebook. Jeg ser nærmere på hvordan små ...
 • Konsesjon for kommersiell allmenkringkaster - Er det riktig virkemiddel for å sikre mediemangfoldet? 

  Berger-Nyvoll, Jørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  I snart 30 år har TV2 driftet en konsesjon for kommersiell allmennkringkaster på vegne av den norske stat. I løpet av disse årene har medielandskapet endret seg mye. Oppgaven stiller spørsmål ved om fortsatt bruk av kommersiell allmenkringkaster som mediepolitisk virkemiddel bidrar til å sikre mediemangfoldet..
 • Framing the Dark Web: A study in portrayal of the Dark Web in documentary films 

  Jacobsen, Fredrik S.M. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Through its name, the Dark Web is often associated with activities that are generally illegal and unethical, but why is this? Through the different services that make up the Dark Web, it stands as a technology that inherently exists to protect people's privacy and free speech. This thesis aims to examine how media portrays the Dark Web and how its association is so negatively loaded through the lens ...
 • A Fin(n)ished Collection? Examining the Finnish literature collection at the UiT libraries 

  Kataja, Ilona (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-01)
  This thesis explores collection development and management and classification by examining the Finnish literature collection at the UiT libraries. The objective of the study is to find out what the background and current state of the collection is and how the collection is represented through classification. The study combines two research methods, a quantitative and a qualitative one. Statistical ...
 • Queer Norwegian Cinema Doesn’t Exist. An explanatory critique of Norsk filmhistorie: spillefilmen 1911-2011. 

  Hansen, Jennifer Britt Lundberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  Are there any queer Norwegian films? How would one find out about it? The main objective of this thesis is to make visible how queer gender and sexuality are represented in the most prominent work in the Norwegian film history discourse. With writing history, there is a danger of social exclusion and this thesis found that the queer community has been marginalized in the film history book "Norsk ...
 • Open Access as publication method at the Faculty of Humanities, Social Sciences and Education, UiT. A feasibility study conducted among academics at the faculty to determine usage and consensus regarding Open Access publishing practices 

  Grenersen, Sivert Martin Myrvang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-04)
  This master thesis explores the landscape of scholarly publishing by presenting a study done at the Faculty of Humanities, Social Sciences and Education (HSL) at UiT the Arctic University of Norway to assess publication practices and attitudes with the focus being on Open Access (OA). For this study, 444 journal publications from the faculty in 2016 and 2017 were analyzed alongside a survey asking ...
 • Google or privacy, the inevitable trade-off 

  Mohammad, Haydar Jasem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-09-16)
  This paper investigates the privacy awareness of a group of Norwegian Google users and their understanding of the personal data Google amasses from them. The study also investigates the trade-off between Google services and privacy. A convergent/mixed design method is used in survey research, where qualitative and quantitative data is collected at the same time. For this purpose, a semi-structured ...
 • Bruk av telekommunikasjonsrobot på universitet. Materialisme, relasjoner og personvern 

  Johansen, Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-02)
  Teknologi er en stor del av menneskers hverdag. Denne oppgaven vil med en materialistisk tilnærming til medieforskning se nærmere på fjernstudenters bruk av telekommunikasjonsrobot for å delta i undervisning når de ikke har mulighet til å fysisk møte opp. Den ser nærmere på hvordan teknologien muliggjør ulik bruk, og hvordan den er lagt opp til å brukes. Ved å se på roboten gjennom et teknologisk ...
 • Smarthus og materialitet. En materialistisk tilnærming til smarthus, sett i lys av media og materialitet, materie og miljø 

  Larsen, Silje Anett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-09-05)
  Teknologi og digitale produkter tar en stadig større del av vår tilkoblede hverdag. Denne oppgaven vil med en materialistisk tilnærming til medieforskning se nærmere på smarthus, hvor hensikten er å vise til andre, ofte underkommuniserte aspekter ved medieteknologi og digitalisering sett fra et miljøperspektiv, som sjeldent adresseres av massemediene. Ved å vise til en undersøkelse som viser til ...
 • Social media as digital public sphere. Social media, digital public sphere and community 

  Nielsen, Inga Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-17)
  The thesis investigates if social media with focus on Facebook is used as a digital public sphere. Issues concerning privacy rights online, coercive and manipulative political advertisement are discussed in contrast to the positive aspects of social media as platform for an inclusive, pluralist and community friendly discourse. Independent data from a questionnaire on habits and views on social ...
 • Fra klasserommet til søppelfyllinga. Fremstillingen av mediematerielle konsekvenser i den offentlige samtalen omkring digitalisering av skolen 

  Smirnov, Alexei (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Ved å ta utgangspunkt i pilotprosjektet «Digital Skolehverdag» som innførte nettbrett til samtlige elver, lærere og administrasjonsarbeidere ved flere skoler i Bærum kommune, skal denne oppgaven forsøke å måle pulsen på den offentlige samtalen omkring digitalisering av skolen. Undersøkelsen i denne masteroppgaven forsker på om det eksisterer bakenforliggende og ukjente aspekter ved digitalisering ...
 • Bevaring av online-spill for fremtiden. En kvalitativ studie av World of Warcraft, fra et bevaringsperspektiv 

  Enoksen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Massive flerspiller online-spill, MMOG-er, har siden lanseringen av World of Warcraft i 2004 blitt en populær sjanger innenfor digitale spill. Sjangeren har siden vist seg som en utfordring for forskere som arbeider med bevaring. Spillenes komplekse teknologiske oppbygning og struktur gjør oppgaven med å bevare disse spillene for fremtiden, vanskelig. Med min avhandling tar jeg utgangspunkt i ...
 • Folkemusikkarkiv og tilgjengelighet. Om kulturarv, mangfold, makt og demokrati 

  Arnesen, Astrid Bruun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  I litteraturen er det bred enighet om at folkemusikkarkivene forvalter en viktig del av den immaterielle kulturarven i Norge. Arkivarene og institusjonene de er ansatt ved har ansvar for å samle inn, ta vare på og forvalte denne arven, i samarbeid med musikere, dansere og andre som til sammen utgjør folkedansfeltet. Folkemusikkarkivene er et såpass lite ensartet felt, både når det gjelder institusjonenes ...
 • Mapping the Holodomor Monument Complex. Victimization, Demonization and Sacralization in the Memory Wars 

  Hordijk, Frank (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Abstract In the context of the ongoing memory and history war between Ukraine, Russia and the West, and the increased politicization of history displayed in museums, this thesis seeks to identify and analyze national narratives of the Holodomor in feature films, documentaries, monuments, and museums. The historical event of the Holodomor, which is called an artificial or man-made famine, occurred ...
 • Norsk petroleumssektor i cyberspace. Materialitet, digitalisering og sikkerhet 

  Amundsen, Elizaveta Sergejevna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Den hyppige teknologiutviklingen har medført at risikobildet i samfunnet og verden for øvrig har endret seg. Norge, som et lite, men veldig digitalisert land møter de digitale utfordringene tidlig og er mer utsatt for truslene i cyberspace. For å klare å forebygge angrep fra det digitale rom, er det nødvendig å ha en god sikkerhetspolitikk, også i det digitale domenet. Sikkerhet handler om å verne ...
 • Library research in Norway and Finland from the 19th century to the 21st century. A comparative study 

  Pedersen, Ida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
  The purpose of this thesis is to take a closer look at trends in library research, how they have changed over time and what factors might have had an effect on the nature of library research topics and methods. My thesis will be narrowed to the time period from the late 1800s up until today, with a focus on Norwegian and Finnish public libraries. This will be done through a comparative study on ...
 • Fortalt fortid. Om formidling av kollektive minner 

  Schanche, Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Denne oppgaven er basert på et praksisopphold ved Statsarkivet i Tromsø høsten 2015, der undertegnede ordnet deler av arkivet til Troms Røde Kors og lagde en utstilling til Arkivdagen 2015 basert på dokumenter fra dette privatarkivet. Problemstillinga i oppgaven er tredelt: - Hvilke kriterier ligger til grunn for for formidling av privatarkiv via Statsarkivet og hvordan håndteres dette? - Hva gjør ...

View more